Dziękujemy za spotkania podczas konferencji Polskie Jabłko!

Akanea Polska miała przyjemność uczestniczyć w Konferencji Polskie Jabłko i w warsztatach przetwórców owoców, organizowanych przez Bikotech w dniach 7-8 kwietnia w Nałęczowie. Wydarzenie to było wyjątkowo ważne w obliczu obecnej, niełatwej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej dla wielu polskich przedstawicieli branży owocowej.

Akanea Polska uczestniczyła w konferencji Polskie Jabłko i warsztatach skierowanych do producentów i przetwórców owoców.Konferencja w Nałęczowie była szansą na konstruktywne rozmowy o sytuacji polskiego sadownictwa i przetwórstwa. Przedstawiciele ministerstwa, środowisk naukowych i technicznych, producenci i przetwórcy dyskutowali o silnych i słabych stronach polskiego sadownictwa, współpracy pomiędzy sadownictwem a przemysłem owocowym, o aktualnych problemach finansowych, szukaniu nowych rynków zbytu i oczywiście o trosce o jakość polskiego jabłka.

Akanea Polska, będąca partnerem wydarzenia, dziękuje za wszystkie spotkania i rozmowy na temat naszych rozwiązań informatycznych, które pomagają firmom zagwarantować traceability i jakość produktów.