Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i WarzywW czasie pandemii sektor przetwórstwa warzyw i owoców w Polsce wciąż się rozwijał. Nawet w szczególnie problematycznym okresie, czyli w roku 2020, zyski firm z tego obszaru zwiększyły się o 11% (dane Pont-Info). Branża wciąż się rozbudowuje również dzięki staraniom rozmaitych organizacji, w tym takich podmiotów, jak Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw.

Czym zajmuje się ta instytucja? W jaki sposób wspiera przedsiębiorców oraz samą branżę w naszym kraju?

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw – nieco historii

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórstwa Owoców i Warzyw (KSPOiW) to organizacja z długimi tradycjami w naszym kraju. Powstała bowiem 7 kwietnia 1989 w Lublinie. Jej siedziba do dziś mieści się w tym mieście, przy ul. Mełgiewskiej 104.

KSPOiW może swobodnie działać na terenie Polski oraz innych krajów. Dodatkowo, ma prawo do przystępowania do innych organizacji i stowarzyszeń o charakterze międzynarodowym, których cele są zbieżne z celami polskiego podmiotu.

KSPOiW – najważniejsze cele i założenia organizacji

Jakie są najważniejsze założenia i cele statutowe Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw? Organizacja ma w głównej mierze dbać o interesy przedsiębiorców z sektora przetwórstwa warzyw i owoców.

W praktyce oznacza to między innymi:

  • reprezentowanie i ochronę ich interesów,
  • budowanie marki polskich przetwórców na rynku polskim i międzynarodowym,
  • zapewnienie optymalnych warunków dla przedsiębiorców do dalszego rozwoju,
  • organizację szkoleń i konferencji branżowych,
  • wsparcie interesów polskich przetwórców w kontaktach z instytucjami państwowymi lub unijnymi.

To wszystko ma się oczywiście odbywać w zgodzie z najwyższymi standardami branżowymi i etycznymi, by zmienić polskie przetwórstwo owoców i warzyw w branżę na światowym poziomie, co zwiększy prawdopodobieństwo współpracy z zagranicznymi podmiotami, a w efekcie przyniesie krajowym podmiotom szereg korzyści biznesowych, wizerunkowych i ekonomicznych.

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw – kto może zostać członkiem organizacji?

Członkostwo w organizacji daje szereg korzyści. W tym choćby możliwość bycia na bieżąco z nowinkami z branży, nieustannie zmieniającymi się przepisami prawa. To także szansa na uzyskanie profesjonalnego wsparcia w sprawach urzędowych lub projektach realizowanych w przestrzeni międzynarodowej.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, mogą do niego należeć:

  • członkowie zwyczajni,
  • członkowie wspierający,
  • członkowie honorowi.

Do pierwszej grupy zaliczają osoby, które są przedstawicielami przedsiębiorstw z branży przetwórczej (niezbędna rekomendacja własnej firmy), bądź firm związanych z branżą przetwórczą (rekomendacja własnej firmy oraz firmy przetwórczej, która już ma status członka).

Członkowie wspierający nie muszą być zatrudnieni w podmiotach przetwórczych. Mają jednak obowiązek opłacać składki i materialnie wspierać organizację.

By zostać członkiem honorowym, należy wykazać się szczególnymi zasługami na rzecz KSPOiW. Tytuł ten nadaje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, po wcześniejszym wniosku Zarządu Stowarzyszenia.

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw – instytucjonalne wsparcie dla całej branży

Nowoczesna branża przetwórcza wymaga nieustannego wsparcia i rozwoju. Dzięki takim instytucjom, jak Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, przedsiębiorcy mogą być cały czas na bieżąco z istotnymi zmianami w przepisach, a także z nowinkami w branży.

Trzeba bowiem pamiętać, że do zachowania konkurencyjności na rynku nie wystarczy tylko tradycja i dobra organizacja wewnątrz firmy lub łańcucha dostaw. Równie ważne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym oprogramowania, które usprawnia komunikację, optymalizuje czas potrzebny na realizację poszczególnych zadań oraz obniża koszty na każdym etapie przetwarzania warzyw i owoców.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktycznych rozwiązań dla sektora warzywno-owocowego? Skontaktuj się z nami, by poznać KONNECT’AGRO, czyli profesjonalne oprogramowanie dla wszystkich producentów i przetwórców z branży owoców i warzyw.

traceability na kazdym etapie produkcji