Informacje prawne

Ogólne zasady korzystania ze Strony Internetowej

Artykuł 1 : Informacje ogólne

Niniejsza Strona Internetowa jest używana przez następującą spółkę:

  • Dyrektor wydawniczy: Jean-Baptiste Cassagnes
  • Hosting : HEXANET, spółka akcyjna uproszczona o kapitale 100.000 € wpisana do rejestru spółek pod numerem 487 555 682 RCS Beauvais, z siedzibą w Avenue des Censives – 60026 Beauvais
  • Realizacja: AKANEA Développement

Artykuł 2 : Strona Internetowa

Artykuł 2.1 : Wstępne wymagania dostępu
Dostęp do niniejszej strony internetowej wymaga połączenia internetowego i wyposażenia w sprzęt informatyczny, za co odpowiada wyłącznie użytkownik strony.

Artykuł 2.2 : Prawo własności do Strony Internetowej
Niniejsza strona internetowa i wszystkie jej elementy składowe stanowią własność spółek AKANEA Développement i AKANEA AGROSOFTWARE.

Artykuł 2.3 : Akceptacja warunków ogólnych
Pojęcie « Strona Internetowa » dotyczy strony internetowej dostępnej dla wszystkich użytkowników, a także wszystkich użytkowników portalu klienta, w tym wypadku, prawnych posiadaczy licencji na użytkowanie różnych rodzajów oprogramowania AKANEA AGROSOFTWARE (nazywanych wspólnie « AKANEA »).

Korzystanie ze Strony Internetowej zakłada akceptację bez zastrzeżeń ogólnych warunków użytkowania niniejszej strony internetowej. W konsekwencji użytkownik potwierdza, że zapoznał się z nimi i zobowiązuje się ich przestrzegać. Warunki korzystania mogą ulec zmianom, bądź być sukcesywnie uzupełniane bez konieczności osobnego informowania o tym fakcie, dlatego też użytkownicy są proszeni o regularne konsultowanie niniejszych zapisów.

Artykuł 2.4 : Przepisy dotyczące informatyki i wolności obywatelskich
Zgodnie z francuskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych  nr 2016/67 i nowym prawem dotyczącym informatyki i swobód nr 2018-493 z 21 czerwca 2018, zautomatyzowane przetwarzanie danych o charakterze osobowym, realizowane za pośrednictwem strony internetowej  « www.akanea.pl » jest realizowane zgodnie z wymogami prawnymi.

Artykuł 2.5 : Warunki dostępu do Strony Internetowej
Użytkownik Strony Internetowej  potwierdza że dysponuje odpowiednimi kompetencjami i środkami,  aby móc korzystać z niniejszej strony internetowej.
Użytkownik uznaje, że został poinformowany, że strona internetowa « www.akanea.pl» jest dostępna 24 godziny/24 godziny i 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą, problemami informatycznymi, problemami sieci telekomunikacyjnej lub problemami stricte technicznymi, gdzie AKANEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W przypadku prac serwisowych, AKANEA może czasowo zablokować dostęp do Strony Internetowej, niemniej jednak postara się uprzedzić o takim stanie użytkowników.
AKANEA dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć użytkownikom dostępne i sprawdzone informacje i narzędzia, ale nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za błędy, brak informacji i/lub obecność wirusów na Stronie Internetowej.
Treści dostarczone przez AKANEA są do celów informacyjnych. AKANEA nie może zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności rozpowszechnianych na Stronie Internetowej informacji, w związku z czym użytkownik uznaje, że będzie wykorzystywał te informacje na własną i wyłączną odpowiedzialność.

Artykuł 2.6 : Własność intelektualna

Ogólna struktura, jak i oprogramowanie, teksty, zdjęcia, ruchome i nieruchome obrazy, wykresy, rysunki, dźwięki, a także wszystkie inne elementy wchodzące w skład niniejszej strony internetowej, a w szczególności produkty i usługi są wyłączną własnością AKANEA i/lub podmiotów, które udzieliły AKANEA prawa do wykorzystania na drodze dystrybucji i komunikacji.
W konsekwencji, jakiekolwiek powielanie lub przedstawianie, w tym za pomocą hiperłączy, w całości lub w części niniejszej strony internetowej lub jej elementów, w jakikolwiek sposób, jest wyraźnie zabronione.

Artykuł 2.7 : Prawo właściwe
Zawartość strony internetowej « www.akanea.pl » podlega prawu francuskiemu, zarówno w zakresie przepisów materialnych, jak i formalnych.

Artykuł 3 : Strefa klienta

Artykuł 3.1 : Własność intelektualna
Nie naruszając praw przyznanych użytkownikom, którzy podpisali osobną umowę z AKANEA, umożliwiającą im w szczególności dostęp do jednej lub więcej treści do pobrania, żaden element składowy Strony Internetowej nie może być kopiowany, reprodukowany, modyfikowany, ponownie publikowany, wgrywany, zniekształcany, przesyłany ani rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek narzędzia, w części lub całości, bez uprzedniej pisemnej zgody AKANEA.

Artykuł 3.2 : Przepisy dotyczące informatyki i wolności obywatelskich
Zgodnie z ustawą “Informatique et libertés” /Przepisy dotyczące informatyki i wolności obywatelskich/ z 6 stycznia 1978 wraz z jej nowelizacją, masz prawo do zmiany lub usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, a które są gromadzone przez Stronę Internetową. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się listownie z AKANEA, ZAC du bois des Côtes – 304 Route Nationale 6 – CS 30139 – 69578 Limonest Cedex lub poprzez adres mailowy dane.osobowe@akanea.com.

W obydwu przypadkach, nie zapomnij o podaniu Twoich dokładnych danych.

Artykuł 4 : Hiperłącza

Strona Internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, którymi AKANEA nie zarządza. Zostajesz poinformowany i akceptujesz fakt, że AKANEA nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność tych stron internetowych i że AKANEA Développement nie przegląda, nie kontroluje, nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, reklamy, produkty lub inne elementy dostępne na tych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem. W konsekwencji, skorzystanie z linku prowadzącego do innej strony internetowej jest działaniem na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Zewnętrzne strony internetowe mogą zawierać hiperłącza prowadzące do niniejszej strony internetowej. Linki takie mogą być zainstalowane tylko po uzyskaniu uprzedniej i wyraźnej AKANEA. Każde łącze zainstalowane bez uprzedniej i wyraźnej zgody AKANEA przenosi odpowiedzialność na osobę, która działała w tym zakresie. AKANEA ma również prawo wymusić natychmiastowe usunięcie takiego hiperłącza.

Artykuł 5 : Statystyki

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analityki stron internetowych. Wykorzystuje pliki cookies, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim urządzeniu, umożliwiającymi zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób jest ona wykorzystywana przez użytkownika. Dane generowane przez pliki cookies dotyczące Twojego korzystania ze Strony Internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) będą przesłane do administratora Strony Internetowej i tam przechowywane. Możesz dezaktywować korzystanie z plików cookies poprzez modyfikację odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Niemniej jednak taka dezaktywacja może utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności niniejszej Strony Internetowej.

Możesz ograniczyć korzystanie z plików cookies modyfikując następujące ustawienia przeglądarki internetowej:

Artykuł 6 : Informacje dostępne na Stronie Internetowej

AKANEA dokłada wszelkich starań, aby w miarę swoich możliwości zapewnić dokładność i aktualność informacji publikowanych na Stronie Internetowej, co do których zastrzega sobie prawo do skorygowania treści, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Jednakże, AKANEA nie może zagwarantować dokładności, aktualności lub kompletności informacji udostępnianych na Stronie Internetowej.

Artykuł 7 : Dostępność Strony Internetowej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapewnienie Strony Internetowej wolnej od jakichkolwiek wad jest technicznie niemożliwe i że AKANEA nie może się do tego zobowiązać, a także że wady mogą tymczasowo ograniczać dostępność Strony Internetowej.

Artykuł 8 : Odpowiedzialność użytkownika

W przypadku korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej prowadzącego do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, takiej jak znaki towarowe lub prawa autorskie), lub prawa AKANEA Développement, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z takim naruszeniem.

Zarządzaj plikami cookies