Dotychczasowy dyrektor ds. agrobiznesu, Léonard GALLONE, jest z wykształcenia inżynierem. Szybko ukierunkował swoją karierę na zarządzanie projektami IT, co zaowocowało przejęciem firmy INFORMIA, zajmującej się tworzeniem i integracją systemów ERP dla sektora owocowo-warzywnego. Po uczynieniu z niej znaczącego gracza w swojej branży, sprzedał firmę grupie AKANEA, jednocześnie integrując zespoły. Od 1 lipca 2021 roku jest on nowym dyrektorem działu R&D w AKANEA.

Nowy dyrektor działu R&D w AKANEA

Konnect’Agro widziane oczami nowego dyrektora działu R&D:

Jak określi Pan rozwiązania Konnect’Agro?

„Konnect’Agro jest sumą całego bogatego doświadczenia grupy AKANEA w dziedzinie systemów informatycznych dla branży rolno-spożywczej. Nasze rozwiązania, początkowo pogrupowane i wzajemnie połączone, będą ewoluować i dążyć do całkowitego połączenia, aby stać się rozwiązaniem referencyjnym na rynku programów ERP dla przemysłu spożywczego.”

Jakich technologii używacie ?

„Konnect’Agro zbudowany jest w oparciu o “autorski” Framework, bazujący na narzędziach Microsoft C# oraz bazach danych Oracle lub PostgreSQL. Docelowo będzie to “full web” dostępny na PC, tablety z Androidem i urządzenia mobilne.”

Jakie są techniczne i funkcjonalne mocne strony tego rozwiązania?

„Konnect’Agro jest przede wszystkim rozwiązaniem bogatym funkcjonalnie. Pozwala odpowiedzieć na specyficzne potrzeby i oczekiwania branży, do której jest skierowane. Ofertę można skonfigurować tak, aby dostosować ją do różnych zastosowań. Dzięki zastosowanym technologiom oraz długoterminowej strategii grupy ISAGRI, do której należymy, rozwiązanie jest solidne i trwałe.”

Jako dyrektor działu R&D, nad jakimi obszarami rozwoju pracuje Pan obecnie?

„Pracujemy aktywnie nad migracjami technologicznymi, które pozwolą nam wykorzystać pełne spektrum funkcjonalności Konnect’Agro we wszystkich narzędziach web.”

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!