Zarządzanie produkcją, magazynem i traceability

akanea polska

Producenci, przetwórcy, zrzeszenia i grupy producenckie, mroźnie, firmy handlowe, hurtownie, importerzy i eksporterzy Owoców i Warzyw – nasze oprogramowanie towarzyszy w rozwoju Waszego biznesu!

Od momentu przyjęcia towaru w zakładzie aż po załadunek i wysyłkę do klienta, Konnect’Agro w pełni wywiązuje się ze swojej roli – zarządza, śledzi i łączy wszystkie etapy produkcji!

Odpowiada idealnie potrzebom sektora Owoców i Warzyw, gwarantując traceability towarów, ułatwiając zarządzanie i logistykę, jednocześnie spełniając specyficzne wymagania Państwa dostawców, odbiorców i instytucji państwowych.

Zarządzanie produkcją, magazynem i traceability

Konnect’Agro to specjalistyczne oprogramowanie stworzone dla sektora Owoców i Warzyw. Jest ono przeznaczone do nadzorowania przepływu towarów, od odbioru do wysyłki, poprzez sortowanie, pakowanie i magazynowanie, a także przetwórstwo.

Oprogramowanie to pokrywa funkcjonalność systemów WMS i ERP w części dedykowanej sektorowi Owoców i Warzyw. Pracuje w czasie rzeczywistym, wykorzystując technologię automatycznej identyfikacji oraz informatyki mobilnej: kodów kreskowych czy RFID.

Rozwiązanie Akanea zapewnia ergonomiczne wykorzystanie ekranów dotykowych, integrację z wyposażeniem produkcyjnym: paletyzatory, wagi, sortownice, drukarki automatyczne, wózki, roboty czy automatyczne magazyny wysokiego składu oraz wiele innych funkcji zapewniających szybki zwrot z inwestycji!

Funkcjonalności, które są dla Ciebie