Traceability od pola do talerza

Dążenie do uzyskania całkowitej identyfikowalności produktów rolno-spożywczych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno konsumentów, jak i dostawców. W ostatnich latach pojęcie przejrzystości stało się głównym wyzwaniem, na które muszą odpowiedzieć wszystkie podmioty z sektora rolno-spożywczego. Dlaczego pełne traceability staje się koniecznością? Jak je zagwarantować w firmie?

TRACEABILITY OD POLA DO TALERZA

Mówimy o identyfikowalności od pola do talerza, ale dokładny termin to “od surowego produktu do talerza”. Niezależnie od sektora (owoce i warzywa, produkty mięsne, owoce morza lub produkty przetworzone itp.) identyfikowalność jest kwestią zasadniczą. Wszystkie podmioty muszą wykazać się przejrzystością, aby spełnić oczekiwania konsumentów. Cały sektor stoi więc przed koniecznością zapewnienia przejrzystości procesów produkcyjnych i logistycznych.

Z zagadnieniem identyfikowalności (traceability) wiążą się następujące cele:

  • Zapewnienie jeszcze większej identyfikowalności niż ta, która jest obecnie uregulowana prawem i wymagana do identyfikacji produktów i ich wycofywania z obrotu w przypadku niezgodności z przepisami,
  • Spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymagań odbiorców, w tym sieci handlowych,
  • Wzmocnienie kontroli jakości i ograniczenie nadużyć, strat i marnotrawstwa żywności.

Zgodnie z oczekiwaniami konsumentów końcowych, niektóre marki tworzą systemy dostarczające pełne informacje na temat pochodzenia produktu oraz szczegółów jego produkcji i przetwarzania. Za takim zbiorem informacji kryje się niezawodny proces śledzenia całej drogi danego produktu. Ta “cyfrowa certyfikacja” jest możliwa dzięki specjalistycznym narzędziom traceability, takim jak ERP.

Program ERP obejmuje swoim działaniem wszystkie etapy, począwszy od produkcji, poprzez różne etapy przetwarzania, magazynowania, kontroli i transportu, skończywszy na dystrybucji i sprzedaży.

PROGRAM ERP AKANEA ZAPEWNIA PEŁNĄ IDENTYFIKOWALNOŚĆ.

Wraz z połączeniem AKANEA i ISAGRI w 2018 roku, zapewniona została realna spójność w zakresie identyfikowalności w sektorze rolno-spożywczym. Rynek zyskał wówczas gracza, który od ponad 4 lat idealnie pokrywa potrzeby IT od kwatery uprawnej do talerza konsumenta.

Rozwiązanie Konnect’Agro to oferta szyta na miarę dla profesjonalistów z sektora rolno- spożywczego, oparta na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy programistów, handlowców i klientów z branży. Rozwiązanie, którego główną osią jest traceability produktów i procesów w firmie, niezależnie od jej specyfiki czy wielkości.

traceability na kazdym etapie produkcji