Zrzeszenie producentów owoców i warzywProdukcja owoców i warzyw w naszym kraju z roku na rok się rozwija. Jak podają dane zebrane przez GUS za rok 2021, uprawia się ich dużo (nawet pomimo pandemii) i coraz więcej trafia do skupów lub przetwórni. Dotyczy to zarówno owoców ziarnkowych, pestkowych i jagodowych. Coraz większe grono przedsiębiorców tworzy zrzeszenia producentów owoców i warzyw, by jeszcze skuteczniej rywalizować na trudnym i wymagającym rynku.

Zrzeszenie producentów owoców i warzyw – organizacje wytwórców na polskim rynku

Producenci warzyw i owoców w naszym kraju chętnie wstępują do rozmaitych organizacji, które mają na celu służenie wspólnym celom i rozwojowi oraz budowanie dobrej pozycji polskiej branży rolnej wobec producentów z innych krajów, a także reprezentowanie interesów członków takich podmiotów przed organami państwowymi lub unijnymi.

Powstają zatem rozmaite organizacje, w tym choćby:

  • Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw,
  • Unia Owocowa Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw,
  • Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw POMWITRUS.

Organizacji jest wiele, a każda z nich różni się nieco celami i sposobem działania na rynkach krajowych i zagranicznych.

Stowarzyszenie czy zrzeszenie producentów owoców i warzyw – najpopularniejsze formy prawne

Polskie podmioty, zajmujące się produkcją warzyw i owoców, chętnie wstępują do rozmaitych organizacji branżowych. Największą popularnością cieszą się wciąż zrzeszenia i stowarzyszenia. Czym się różnią obie formy pod względem prawnym?

Stowarzyszenie jest chyba najczęściej wybieraną formą organizacji. Podlega przepisom ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami jako stowarzyszenie rozumie się samodzielny, trwały twór, powołanym do celów niezarobkowych, który może samodzielnie określić cele swojej działalności poprzez statut, program i uchwały, wydawane w trakcie funkcjonowania stowarzyszenia. Przepisy dopuszczają istnienie stowarzyszeń zwykłych (o ułomnej osobowości prawnej), czyli nieformalnych grup osób, a także stowarzyszenia rejestrowe, które mają już osobowość prawną.

Zrzeszenie natomiast jest pojęciem bardziej ogólnym. Zgodnie z przepisami polskiego prawa Polacy mogą bowiem współdziałać i mają możliwość swobodnego zrzeszania się, o czym czytamy nawet w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Jako zrzeszenie rozumie się zatem ruch obywatelski (lub w ramach konkretnej branży, w tym produkcji warzyw i owoców), który nie wymaga rejestracji ani nie ma ściśle określonej formy prawnej. Mimo to pozwala osiągnąć szereg korzyści dla organizujących się w jego ramach osób, z czego chętnie korzysta niejedno zrzeszenie producentów owoców i warzyw.

Dlaczego warto się zrzeszać – zrzeszenie producentów owoców i warzyw

Stowarzyszenia, zrzeszenia i inne ruchy branżowe to rozwiązania niezmiernie korzystne dla osób uczestniczących w nich. Dlaczego? Przede wszystkim pozwalają zwiększyć zasięg oddziaływania oraz dostępność dla mniejszych podmiotów, w tym lokalnych wytwórców lub przetwórców warzyw i owoców. A to przekłada się na poszerzenie rynków zbytów oraz daje szansę na nawiązanie ciekawszej współpracy biznesowej w kraju lub poza jego granicami.

Organizacje tego typu niejednokrotnie organizują także szkolenia, dzielą się kluczowymi informacjami i nowinkami z branży z członkami grupy, co korzystnie wpływa na konkurencyjność wszystkich podmiotów, podnoszenie jakości produktów lub świadczonych usług.

W końcu zrzeszenia niekiedy reprezentują interesy swoich członków przed instytucjami państwowymi lub unijnymi, co sprawia, że głos mniejszych podmiotów może zostać usłyszany i wzięty pod uwagę, podczas ważnych ustaleń o charakterze branżowym lub społecznym.

Nowoczesne rozwiązania dla branży warzywno-owocowej

Oprócz przynależności do takich organizacji, jak zrzeszenie producentów owoców i warzyw, warto także inwestować w swoich firmach w inne nowoczesne rozwiązania. Coraz częściej wybiera się choćby funkcjonalne i kompleksowe oprogramowanie typu ERP, które poprawia wydajność pracy, optymalizuje wydatki oraz usprawnia komunikację, nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, ale też z innymi podmiotami.
Jeśli chcesz poznać rozwiązania szyte na miarę firm z sektora spożywczego, skontaktuj się z nami i sprawdź możliwości naszego programu ERP KONNECT’AGRO.